ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเรือโกลน-วัดธัญญาราม ม. 7 ต.นาโพธิ์
   
 
   

 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเรือโกลน-วัดธัญญาราม  ม. 7 ต.นาโพธิ์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2563