ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยตีนเป็ด หมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)
   
 
   

 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยตีนเป็ด หมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2563