ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.51004 สายทางหลวง41- พ้อแดง หมู่ที่ 1,4 ตำบลนาโพธิ์ กว้าง 5 ม. ยาว 1,750 ม.หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750 ตรม. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [26 พ.ย. 2563]
**
**
**
**